Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Hebreeën 11: 1 – NBV21
Gemeente blaadje –  Maart 2024